Дигитална библиотека

Инвентарен №: 19309

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1728 г., 754 с.

Псалтир с тълкования. 1728

Ѱалтиръ. – Киев, 1728. – 754 с., ил.; [  см.]