Дигитална библиотека

Инвентарен №: 13930

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Крилос:Типография при църквата Успение

Крилос, 1606 г., 846 с.

Учително евангелие [патрх. Калист І]. 1606

[Калист І Константиноплоски ХІІІ-1363/4]

Eѵглїе ѹчительное на всіакѹ неделю: и на Гд҃ьскиїіа праз’дники и нарочитых ст҃ыхъ. Избранно ѿ с҃таго еѵг҄лїѧ с҃тѣйшимъ Калистомъ архїепс҄помъ Константинѧ града. – Крилос, 1606. – 846 с., ил.; 32 см.

Заб. Патриарх Калист І Константиноплоски (1363/4) е предполагаемият съставител на сборника.