Дигитална библиотека

Инвентарен №: 13633

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печатный двор

Москва, 1719 г., 1436 с.

“Църковни анали” на Цезар Бароний, т.1. 1719

Цезар Бароний, кардинал (1538 - 1607)

Дѣѧніѧ цр҃кѡвнаѧ и гражданскаѧ. Ѿ рж҄ства Гс҄да нашегѡ Іис҃а Хр҄ста. Из лѣтописанїй Кесарѧ Баронїа собраннаѧ. – Москва, 1719. – 1436 с., ил., 31 см.