Дигитална библиотека

Инвентарен №: 13136

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Княжеско-сербской типографии

Белград, 1835 г., 36 с.

Кратко и ясно изложение …на гръцкия език. 1835

йером. Неофит Рилски, (1793-1881)

Библиографска информация:

Краткое и іасное изложеніе за раздѣленїе то, начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та, и правила за срицанїе то, просодїа та, и слогатъ и за право то чтенїе на греческіа іазыкъ отъ Неофѷта іеромонаха П. П. Рылца. Въ Бѣлиградъ, в Кнѧжеско-Сербской Тѵпографии 1835. – Белград, 1835. – І-VІІІ + 9-36 с., 18 см.

М. Стоянов, т.І, №5611