Дигитална библиотека

Инвентарен №: 13076

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Гръкоправославна типография [Димитриа Теодосиа]

Венеция, 1763 г., 16 с.

(второ)

Ода за възпоменание на второто Христово пришествие. 1763

Захарий Орфелин (1726-1785)

Ода на воспоминанїе вторагѡ Хрс҄това пришествиїѧ по образѹ пѣсны Л’ва премѹдрагѡ царѧ греческагѡ, еллїнски стихами по алфавитѹ сложеннаѧ: а на славенски гс҄диномъ Парѳенїемъ епіскопомъ приведеннаѧ стіхами же славнескими Захарїемъ Орфеліномъ Архїепс҄кпо: Мїтрополитским Іллѵрїческимъ Канцеллїстомъ. – Венеция, 1763. – 16 с.; 22 см.

Автор на книгата е сръбският просветил, писател и гравьор Захарий Орфелин (Захарије Стефановић Орфелин, 1726-1785). За него виж тук, за неговото творчество тук.