Дигитална библиотека

Инвентарен №: 1281

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Кадетскомъ корпусѣ, иждивенїемъ Петра Стулина

Санкт Петербург, 1803 г., 94 с.

Пътешествията на търговеца Трифон Коробейников. 1803

Трифона Коробейникова московскаго купца съ товарищи Путешествїе. Во Іерусалимъ, Египетъ, и въ Синайской горѣ въ 1583 году. – Санкт Перетбург, 1803. – [94] с., ил.; 17 см.

 
Бел. Екземплярът е без край.