Дигитална библиотека

Инвентарен №: 11694

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Пано Теодосие [Славенско-Греческа типография, Венеция]

Венеция, 1800 г., 32 с.

Хранилище на душите (Филактирион тис психис). 1800

[Викентий Ракич (1750-1818)]

Фѵлактирiон ти҄с ѱѵхи҄с . Хранилище дѹши. Преведенное изъ греческагѡ на славѧнскїй іазыкъ , Вікентїемь Ракичемъ настоѧтелемъ церкве с҃тагѡ Оц҃а Спѵрідѡна сѹщїѧ въ свободномъ градѣ и пристанищѣ Трїестѣ. – Венеция, 1800, 32 с.; 15 см.

 

Заб.

Преводач на книгата е сръбският духовник и писател Викентий Ракич (1750-1818). вж. тук.

Книгата е отпечатана във Венеция в печатницата на Димитрие Теодосие (Δημήτριος Θεοδοσίου) от неговия племенник Пане Теодосие.