Дигитална библиотека

Инвентарен №: 19277

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Острожка типография

Острог, 1594 г., 1206 с.

Книга за постничеството на св. Василий Велики. 1594

св. Василий Велики, архиеп. (329-379)

Библиографска информация:

Кнiга иже въ ст҃ыхъ ѿц҃а нашего Васiлїа Велiкаго, архиепс҄па Кесарiа Каппадокiискїѧ.  – Острог, 1594. – 1206 с. [603 л.]: с ил.; 30 см.