Дигитална библиотека

Серия: Книжарница

г.

Богословският диалог между православни и антихалкидонци (минало – настояще – бъдеще). Един светогорски принос

Книгата е издание на Григориатския светогорски манастир и съдържа цялостно изложение на въпросите, свързани с различните монофизитски изповедания и православното отношение към тях. Гръцкото издание съдържа 850 стр. и е плод на дългогодишната богословска работа на блаженопочившия игумен архим. Георгий и монаси от обителта. Разгледана е в детайли историята на възникване на монофизитските ереси, тяхното третиране от страна на Вселенските събори и отците на Църквата, както и съвременни аспекти на отношението към тях от страна на Православната църква. На български език книгата ще излезе в два тома.


Статус: Съставен е преводачески екип под ръководството на доц. Светослав Риболов. Предвижда се първият том да се преведе до м. май 2020 г., а вторият – до м. март 2021 г.
Проектобюджет: общо 21 000 лв. (12 000 лв. + 9 000 лв. за двата тома)