Дигитална библиотека

Инвентарен №: 14279

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печатница на Супрасълския Благовещенски манастир

Супрасъл, 1791 г.

Патерик, азбучен. 1791

Азбучен патерик вариант на компилация съставена от соловецкия книжовник инок Сергий (Шелониним) окло 1630-40 г.

 

Библиографска информация:

Собранїе словесъ и дѣанїи преподобныхъ отецъ скитских ꙗже ѡбрѣтаютсѧ въ патерицѣхъ по алфавитꙋ. – Супрасъл , 1791. – 1126 с. ; 21 см

Азбучен скитски патерик. – Приписка на последната с. – Липсва титулната с.

04.1 Жития на светиите
02.2 История и духовен живот на монашеството