Дигитална библиотека

Серия: Книжарница

Авторски права
© Зографска света обител

София, 2014 г., 196 с.

Служба на Рождество Христово

Сборникът съдържа цялостно последование на службата на Рождество Христово на църковнославянски език с прибавен невмен нотопис на нотираните песнопения на свое място. За улеснение на клириците са включени и невмите и текстът, за да може сборникът да се ползва както от църковни певци, които познават невмения нотопис, така и от такива, които не могат да пеят по невми.

Категория:
Книгата може да бъде закупена само на хартиен носител.