Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Аналогион"

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация „Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2023 г., 56 с.

(второ)

Служба на всички български светии

Партений, еп. Левкийски (1907-1982)

Служба на всички български светии (2 Неделя след Петдесетница). Службата е създадена от приснопаметния Левкийски епископ Партений († 1982 г.), но за първи път е издадена едва през 1995 г. от Неврокопска митрополия с граждански шрифт. В настоящото издание текстът на службата е набран с църковнославянски шрифт, отстранени са някои правописни грешки и са направени някои минимални редакции. В приложение към службата са поместени нотирани „слави“ и самогласни стихири, дело на Георги Радев от Пловдив.

 

 

Набор на църковнославянски и редакция: иером. Климент Зографски

Редактор: иером. Атанасий Зографски

Музикална нотация: Георги Радев