Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Аналогион“

Печатен ISBN: 979-0-9016695-5-0

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"

Света гора, 2021 г., 154 с.

Псалтикийни треби

Манасий Поптодоров (1860-1938)

Псалтикийни треби: Съдържа последованиято на Малкия и великия водосвет, на Кръщението, Венчанието, Погребението, Панахидата, Ръкоположението и Молебното пение.

Книгата може да бъде закупена само на хартиен носител.