Дигитална библиотека

Серия: Книжарница

Авторски права
© Зографска света обител

Света гора, 2020 г., 649 с.

Псалтикиен триод

Манасий Поптодоров

В изданието са включени всички песнопения (самогласни стихири, слави, отпустителни тропари и кондаци) от Великия пост и Страстната седмица, а също и покайните и мъченични стихири за всеки глас, които се пеят в петъчните и неделни дни на Великия пост. Включени са и великопостните песнопения от вечернята, от великото повечерие и от часовете.

Книгата може да бъде закупена само на хартиен носител.