Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Съвременни свидетели"

Печатен ISBN: 978-954-770-449-7

Авторски права
© Зографска света обител

Света гора, 2018 г., 288 с.

Слова. С болка и любов за съвременния човек

Преподобни Паисий Светогорец (1924-1994)

Преподобният старец Паисий отдавна няма нужда от представяне и името му е известно по всички континенти на света. Първите преводи на боговдъхновените му слова, извършени от Зографската обител, излязоха преди повече от 15 години. В започващото преиздание на „Словата“ е направена пълна ревизия на превода и съответно някои (малки) промени в текста поради натрупания с годините опит. Ако някой обаче притежава предишните манастирски издания на първите четири тома на „Словата“, няма нужда да ги купува отново, защото поправките не са толкова основни.

Книгата е съставена от водените между Стареца и монахините от манастира в Суроти (Солунско) разговори, които са били старателно записвани от сестрите в продължение на 28 години. Впоследствие отговорите на Преподобния са разпределени по теми и събрани в тематични единици.

В първия том са включени по-общи въпроси за агресивното присъствие на греха в живота на съвременния човек и за светския дух, който прониква постепенно дори и сред християните. Описани са последствията от безотговорното възприемане на множеството технически улеснения и удобства. Показана е несъстоятелността на страха пред лишенията  и болката. Старецът разкрива в дълбочина вредата от използването на светската и рационалистична логика в отношенията ни с нашите ближни, както и липсата на уважение към родителите и по-възрастните. Не са оставени без внимание и въпросите за отговорността на свещениците и опасностите, които крие осветскостяването на духовенството. Показва се красотата и дълбочината на православната традиция и необходимостта от това ние да се присъединим към нея, а не да я приспособяваме към собствените си страсти и немощи.

Преподобни Паисий Светогорец. Том 1