Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Аналогион“

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2018 г.

Молебен канон към свети Климент

Молебният канон към свети Климент е написан от Охридския архиепископ Димитър Хоматиан през първата половина на XIII-ти век и навлиза в средновековната славянска книжнина през XIV-ти век. До днес неговият превод на славянски език е познат само по един препис в Стружкия празничен миней, където поради липсата на един лист текстът е непълен. Този факт породи желанието за настоящия нов превод.

Изданието предлага на вниманието на вярващите и на всички интересуващи се един оригинален превод от средногръцки на църковнославянски език на целия молебен канон към свети Климент Охридски.

Основният принцип при превода е църковнославянският текст да бъде разбираем не само за читателя, но и за слушателя на молебния канон. Стремежът беше да се постигне един по-певаем текст, с по-голяма ритмичност, като се отчете желанието настоящият превод да бъде използван най-вече за богослужебни цели. При следването на тези принципи на някои места се наложи промяна на словореда в църковнославянския текст спрямо гръцкия оригинал.

Предлагаме и нов оригинален превод на български език поради затруднението, което някои читатели срещат с църковнославянския език. С това не бихме искали да поощряваме въвеждането на новобългарски език в църковното богослужение, предлагаме го единствено за по-добра разбираемост.

Едновременно с това публикуваме и оригиналния текст на гръцки език, както той е съчинен от Хоматиан. Този текст по различни съображения е бил променян и съкращаван от гръцките издатели и не се среща понастоящем в оригинал в нито едно от разпространените печатни издания.

Изданието се посвещава на 1100-годишния юбилей отуспението на свети Климент.

 

Може да получите пълен достъп до всички книги, статии и периодични издания в нашата онлайн библиотека, като закупите абонаментен план. Цената на абонаментния план за един месец е 9.50 BGN лева, а за година 95 BGN.
Ако желаете да закупите книгата на хартиен носител, моля обадете се на +359 879 893 461 или пишете имейл на zograf.nasledstvo@gmail.com

Чети онлайнВход за абонатиНови клиенти

При закупен абонамент на това място ще се визуализира книгата.