Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Аналогион"

Печатен ISBN: 978-954-770-449-7

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"

Света гора, 2018 г.

Молебен канон и акатист към свети Георги

Настоящето издание на молебния канон и акатиста към свети Георги запълва една празнина в богослужебната литература, посветена на светия великомъченик.

Славянският превод на молебния канон досега ни е познат само от няколко ръкописа, съхранявани в библиотеката на Зографската света обител, както и от едно руско печатно издание от 1838 г., основаващо се на тези ръкописи. Автор на оригиналната гръцка творба е преподобни Иосиф Песнописец (нач. на IX век), който написва венец от канони към свети Георги на всеки от осемте гласа. Осмият канон от този венец е преведен като молебен канон и присъства в Зографските ръкописи, допълнен от няколко тропара, кондак и величания.

Настоящето издание представлява нов превод на църковнославянски и на български език от гръцкия оригинал. Макар че в наши дни съществуват десетки молебни канони към свети Георги на гръцки език, съставени в различни епохи и от различни химнографи, на църковнославянски и на български език настоящият се явява единствен.

Акатистът към свети Георги е издаван за последен път преди няколко десетилетия. Поради затруднението на някои читатели със славянския език предлагаме нов паралелен превод на български език.

Изданието се посвещава на 1100 годишнината от основаването на Зографската света обител.