Дигитална библиотека

Серия: Книжарница

Авторски права
© Зографска света обител

София, 2013 г., 203 с.

Евангелски синопсис

Съставител: йерод. Юстин Зографски

Евангелски Синопсис е изданието на Четвероевангелието или първите три Евангелия, в които нагледно е представена връзката между тях. Обичайно Синопсисите се печатат във вид на паралелни полета, всяко от които съдържа текст на един от евангелистите.

Настоящото издание на Синопсиса на български език е съставено по образец на “Евангельский Синопсис” с автор свещеник Алексей Емельянов (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006) и има за цел да послужи на всички занимаващи се с изучаване на Свещеното Писание на Новия Завет, като пособие за получаване на пълна и ясна картина на евангелската история в нейната хронологическа последователност и сравнителен преглед на четирите повествования за земния живот, учение, чудеса, страдания, кръстна сърт, възкрсение и възнесение на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос. Това издание не претендира за научност и се явява на първо място учебно. Но то може да послужи и на всеки, който желае да получи по-добра представа за евангелските събития. Текстът се печата по изданието на Св. Синод на Българската Православна Църква от 1991 г.

Категория:
Книгата може да бъде закупена само на хартиен носител.