Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Към изворите“

Печатен ISBN: 978-954-770-437-4

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“
© Иван Христов, съставител и автор

Света Гора, 2019 г., 912 с.

Гръцко-църковнославянски речник

Проф. Иван Христов, съст.

През 2012 г. братството на Зографската света обител спомогна съществено за изданието на втория том на Църковнославянския речник, съставен от архим. Атанасий Бончев. Малко след това съзря идеята за създаването на обратен, гръцко-църковнославянски речник и братството се обърна към проф. Иван Христов с предложение за създаването му. Съставянето на подобен речник е една отдавна съзряла необходимост. Нужда от него имат преди всичко свещенослужителите, богословите литургисти и всички онези, които се интересуват от историята на литургичния език, с който си служим и днес в храма. Потребност от подобен речник изпитват също патролозите, догматистите и историците на философията, изучаващи терминологичните словоупотреби в областта на техните интереси. Той е също така необходим и на езиковедите слависти. Никъде другаде, както в църковнославянските текстове, отразяващи едно късно състояние на езика и представляващи резултат от различни локални традиции, не се проявява в такава степен многообразието на лексикоморфологичното и семантично терминообразуване. Затова подобен речник е нужен и за изучаването на средновековните преводи от гръцки. Често не е възможно да бъде разбран точният смисъл на текста без съпоставка с превежданите гръцки термини. Докато езикът на оригинала има хилядолетна история, в която са се установили и утвърдили терминологични словоупотреби, които са разбираеми за читателя, опитът на славянската традиция е много по-ограничен, тя по-рядко се обръща към текстовете на високото византийско богословие и философия, и специалните значения на думите не прозират така отчетливо зад техния обичаен смисъл и зад естествените асоциации, които предизвикват. И накрая, речникът би бил полезен и за всички, които се занимават с превод от гръцки и църковнославянски език.

Изданието съдържа14 625 речникови статии, включващи 33 307 гръцко-църковнославянски лексикални паралели, като в края на всяка статия са прибавени и българските съответствия, налични в речника на архим. Атанасий Бончев.