Дигитална библиотека

Серия: Книгоиздаване

Авторски права
© Зографска света обител

Света гора, 2016 г., 83 с.

Възможно ли е мъртви да възкръсват?

Иеродякон Юстин Зографски

Свидетелства за възкресение на мъртъвци от Свещеното Писание, Свещеното Предание и в наши дни.