Дигитална библиотека

г.

Букет от съвети. Преподобни Порфирий Кавсокаливит

Преподобни Порфирий Кавсокаливит

Книгата е сборник от многото излезли на гръцки книги за преподобния старец Порфирий. Нейният съставител, К. Караколис, я съставя през 2002 г. въз основа на издадените дотогава над десет книги за Стареца. Съдържа различни чудни и поучителни случки от живота на преподобни Порфирий, както и неговото мнение по много наболели теми от съвременния живот. Книгата се издава с разрешение на създадения от преподобни Порфирий женски манастир в Милеси, Атика.


Статус: Книгата е преведена и наполовина редактирана. Предстои довършване на редакцията и предпечатна подготовка.

Проектобюджет: 6 000 лв.