Образи

В Зографската издателска поредица Библиотека •Образи• се издават албуми с икони, фотографии и други образни отпечатъци.