Набиране на средства

На желаещите да подкрепят дейностите на фондацията предлагаме списък на непосредствените задачи, които стоят пред нея.
Ако някой от дарителите желае да подкрепи конкретен проект (издателски или научен) от изложените по-долу, нека упомене това изрично при внасянето на средствата. Когато се наберат средствата за някой от проектите, той ще излезе от долния списък, а в раздел „Новини“ това ще бъде оповестено.
Материалната подкрепа за някоя от книгите ще ни помага да разберем и интереса на четящите към едно или друго издание и да работим приоритетно върху него.
<

Банкова сметка за набиране средства за Фондацията

Пощенска Банка – АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG53BPBI79391079737901(BGN)